Čestné prohlášení subdodavatelé

7. ledna 2015

Na webové nástěnce projektu byl v sekci"Dokumenty" v adresáři "Monitorovací zpráva" zveřejněn formulář Čestného prohlášení o plnění veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prostřednictvím subdodavatelů. Vyplněný formulář tohoto čestného prohlášení předkládejte, prosím, jako povinnou přílohu závěrečné monitorovací zprávy, která bude doručena do kanceláře projektu do 20.1.2015.

Děkujeme za spolupráci!