Zálohové faktury

11. února 2015

Prosíme dodavatele projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III, kteří ještě nevystavili zálohové faktury k předfinancování 1. monitorovacího období realizace veřejné zakázky v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III, aby nám zálohové faktury co nejdříve doručili do kanceláře projektu. Zálohové faktury budou vystaveny dle článku V. odst. 3 Smlouvy o zajištění sociální služby, tj. ve výši 6 % z předpokládané (smluvní) ceny zakázky. Protože již mnohým uplynul termín pro vystavení faktury (10 dní od podpisu smlouvy), prosíme o uvedení aktuálního data vystavení faktury a nastavení splatnosti zálohové faktury na 30 dní od jejího vystavení.