Aktuality RSS

Prezentace ze závěrečného setkání k projektu Podpora soc.služeb v Jihočeském kraji II

Dne 31.3. 2015 proběhlo závěrečné setkání k ukončení projektu Podpora sociálních služeb v JIhočeském kraji II.

Závěrečné setkání k projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

K ukončení projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" se dne 31.3.2015 uskuteční závěrečné neformální setkání.

Zálohové faktury

Zálohové faktury v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

IP 3 - Podpisy smluv

V kanceláři projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III“ (ul. B. Němcové, kancelář č. 2 217) jsou připraveny k podpisu smlouvy na zajištění vybraných druhů soc. služeb.

Čestné prohlášení subdodavatelé

Čestné prohlášení o plnění veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prostřednictvím subdodavatelů.

Veřejné zakázky - aktuálně

Aktuální informace k veřejným zakázkám v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

Pokyny pro závěrečné vyúčtování

Pokyny pro závěrečné vyúčtování veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II"

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

Od 1.10.2014 byla zahájena realizace v pořadá již třetího idnividuálního projektu zaměřeného na podporu a zajištění vybraných druhů sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Vyhlášení veřejných zakázek v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

K dnešnímu dni, tj. 20.10.2014, byly vyhlášeny veřejné zakázky v nově realizovaném projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III".

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Od 8.9.2014 do 12.9.2014 nebude v kanceláři projektu (č. 2 217) nikdo přítomen. Zároveň i na Vaše emailové dotazy odpovíme nejdříve 15.9.2014. Děkujeme za pochopení.

Analýza stávající sítě sociálních služeb

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení - aktualizace provedená k 20.8.2014.

III. vlna veřejných zakázek

K dnešnímu dni, tj. 19.5.2014, byla vyhlášena 3. vlna veřejných zakázek na podporu sociálních služeb Terénní programy a Sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje.

1. monitorovací zpráva poskytovatelů vybraných ve 2. vlně výběrových řízení

Prodloužení termínu předložení 1. monitorovací zprávy poskytovatelů vybraných na základě 2. vlny výběrových řízení v projektu.

Vyhlášení 2. vlny veřejných zakázek

Ke dni 22.7.2013 byla vyhlášena 2. vlna veřejných zakázek na podporu sociálních služeb Terénní programy a Sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II."

2. vlna veřejných zakázek

V současné době připravujeme podklady ke 2. vlně veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Čerpání dotace MPSV - upřesnění

Informace k vyčerpání neinvestiční dotace MPSV ve výši 100% u organizací, které jsou od 1. 4. 2013 podpořeni v rámci IP a zároveň jim byla přiznána dotace MPSV pro rok 2013 (dotační řízení - sociální služby).

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013 v souvislosti se vstupem příjemce dotace do navazujícího individuálního projektu Jihočeského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00066.

Zálohová faktura

Prosíme všechny dodavatele projektu, kteří již podepsali smlouvu o zajištění sociální služby, o vystavení zálohové faktury.

Veřejná zakázka malého rozsahu - Podpora samostatného bydlení

Dne 1.3.2013 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Týká se podpory samostatného bydlení v Jihočeském kraji.

Veřejné zakázky - doložení kvalifikace

Prosíme o pozornost při dokládání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče při přípravě nabídek do vyhlášených veřejných zakázek projektu.