Aktuality RSS

Prezentace ze závěrečného setkání k projektu Podpora soc.služeb v Jihočeském kraji II

Dne 31.3. 2015 proběhlo závěrečné setkání k ukončení projektu Podpora sociálních služeb v JIhočeském kraji II.

Závěrečné setkání k projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

K ukončení projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" se dne 31.3.2015 uskuteční závěrečné neformální setkání.

Zálohové faktury

Zálohové faktury v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

IP 3 - Podpisy smluv

V kanceláři projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III“ (ul. B. Němcové, kancelář č. 2 217) jsou připraveny k podpisu smlouvy na zajištění vybraných druhů soc. služeb.

Čestné prohlášení subdodavatelé

Čestné prohlášení o plnění veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II" prostřednictvím subdodavatelů.

Veřejné zakázky - aktuálně

Aktuální informace k veřejným zakázkám v projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.

Pokyny pro závěrečné vyúčtování

Pokyny pro závěrečné vyúčtování veřejných zakázek v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II"

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

Od 1.10.2014 byla zahájena realizace v pořadá již třetího idnividuálního projektu zaměřeného na podporu a zajištění vybraných druhů sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Od 8.9.2014 do 12.9.2014 nebude v kanceláři projektu (č. 2 217) nikdo přítomen. Zároveň i na Vaše emailové dotazy odpovíme nejdříve 15.9.2014. Děkujeme za pochopení.

Analýza stávající sítě sociálních služeb

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení - aktualizace provedená k 20.8.2014.

Vyhlášení 2. vlny veřejných zakázek

Ke dni 22.7.2013 byla vyhlášena 2. vlna veřejných zakázek na podporu sociálních služeb Terénní programy a Sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II."

2. vlna veřejných zakázek

V současné době připravujeme podklady ke 2. vlně veřejných zakázek vyhlašovaných v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Čerpání dotace MPSV - upřesnění

Informace k vyčerpání neinvestiční dotace MPSV ve výši 100% u organizací, které jsou od 1. 4. 2013 podpořeni v rámci IP a zároveň jim byla přiznána dotace MPSV pro rok 2013 (dotační řízení - sociální služby).

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013 v souvislosti se vstupem příjemce dotace do navazujícího individuálního projektu Jihočeského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00066.

Zálohová faktura

Prosíme všechny dodavatele projektu, kteří již podepsali smlouvu o zajištění sociální služby, o vystavení zálohové faktury.

Zveřejnění Oznámení předběžných informací

Dne 15.1.2013 bylo zveřejněno Oznámení předběžných informací k zakázkám plánovaným v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Analýza stávající sítě sociálních služeb - aktualizace

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení - aktualizace provedená k 10.1.2013.

Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2012

Nejpozději do 5.2.2013 jsou povinni předložit všichni příjemci dotace MPSV (na sociální služby) finanční vypořádání dotace za rok 2012.

Analýza stávající sítě dotčených druhů sociálních služeb

Podklad pro stanovení maximální přípustné ceny a kapacity služeb pro připravovaná zadávací řízení.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Dne 1. srpna 2012 byla zahájena realizace navazujícího individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.